Hasegawa, Haroldo Lhou, Universidade de Sorocaba, Botsuana